SÄKERHETSPOLICY

BestWallClock.com kan inte hållas ansvarig för någon förlust, skada eller annat krav som uppstår till följd av din användning av denna webbplats. Alla Beswallclock.com-tjänster, innehåll och teknik som tillhandahålls i samband med webbplatsen Bestwallclock.com tillhandahålls "i befintligt skick" utan några som helst garantier.

I den fulla utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag och med undantag för vad som uttryckligen anges här, ger varken Bestwallclock.com eller Bestwallclock.coms licensgivare några garantier eller framställningar av något slag med avseende på Bestwallclock.coms tjänster, innehåll, teknik eller produkter som Bestwallclock.com eller dess licensgivare uttryckligen frånsäger sig alla underförstådda och uttryckliga garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-infragmentering med avseende på detsamma.

Utan att begränsa det föregående ges ingen garanti för att tjänsten eller tekniken på Bestwallclock.com är felfri. Bestwallclock.com och dess licensgivare frånsäger sig alla garantier om äganderätt eller andra garantier för tredje parts erbjudande(n) eller produkt(er).

SÄKERHET AV UPPGIFTER

Signature Hardware använder 128 bitars SSL-kryptering för att skydda din personliga information online och använder tredjepartsverifiering för att granska säkerheten på vår webbplats. Din personligt identifierbara information hålls säker. Endast anställda och auktoriserade agenter som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra ett specifikt arbete får tillgång till dina personuppgifter.

E-POSTKOMMUNIKATION.

Vi kan komma att kontakta dig via e-post för att skicka dig nödvändiga transaktionsrelaterade meddelanden, t.ex. meddelanden om orderbekräftelse och leveransbekräftelse, eller för att svara på kundförfrågningar.

Vi kan också komma att skicka nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden om våra produkter, tjänster, tävlingar och kampanjer som vi tror kan vara av intresse för dig.

GDPR, bestwallclock Alla reserverade uppgifter är giltiga i 12 månader. Om du behöver radera konton och andra informationskrav kan du kontakta oss.