ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

INLEDNING

Bestwallclock.com ("webbplatsen") drivs av bestwallclock Company ("vi", "oss" och "vår"). Användningen av webbplatsen sker på de villkor som anges i detta dokument ("Användarvillkor"). Om du inte godkänner dessa användarvillkor ska du omedelbart sluta använda webbplatsen. Genom att gå in på och använda denna webbplats anger du att du accepterar att vara bunden av dessa användarvillkor. De är ett juridiskt avtal mellan dig och oss och kan endast ändras med vårt samtycke. De bör läsas tillsammans med all information som tillhandahålls på webbplatsen om hur webbplatsen fungerar och vilka tjänster som är tillgängliga.

Leveransen av produkter eller tjänster som du beställer från denna webbplats omfattas av våra allmänna villkor. Du bör också läsa vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor från tid till annan utan föregående meddelande genom att ändra dem på webbplatsen.

KOMMA ÅT WEBBPLATSEN

Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att fungera kontinuerligt eller utan avbrott eller vara felfri. Du får inte försöka störa webbplatsens korrekta funktion och i synnerhet får du inte försöka kringgå säkerheten, manipulera, hacka dig in på eller på annat sätt störa webbplatsen eller något datorsystem, server, router eller någon annan internetansluten enhet.

Du ansvarar för att ditt datorsystem uppfyller alla relevanta tekniska specifikationer som krävs för att använda webbplatsen och att det är kompatibelt med webbplatsen. Du är också medveten om att vi inte kan och inte heller kan garantera eller garantera att innehållet på webbplatsen är fritt från infektioner, virus och/eller annan kod som har förorenande eller destruktiva egenskaper. Du är ansvarig för att genomföra tillräckliga förfaranden och viruskontroller (inklusive antivirus och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla dina särskilda krav på säkerhet och tillförlitlighet i fråga om datainmatning och datautmatning.

Ibland kan vi begränsa tillgången till vissa funktioner eller delar av webbplatsen, eller hela webbplatsen, till användare som har registrerat sig hos oss. Om du väljer, eller om du får en användaridentifieringskod, ett lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner, måste du behandla sådan information konfidentiellt och du får inte lämna ut den till någon tredje part. Vi har rätt att när som helst inaktivera en användaridentifikationskod eller ett lösenord, oavsett om du har valt det eller om det har tilldelats av oss, om vi anser att du inte har följt någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor.

UPPGIFTERNAS RIKTIGHET.

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att se till att informationen på webbplatsen är korrekt, men kommentarer och annat material som publiceras på webbplatsen är inte avsedda att utgöra råd som man bör förlita sig på. Förutom i den mån våra allmänna villkor är tillämpliga, gör vi inga utfästelser eller garantier för att någon information är korrekt, fullständig eller aktuell och, i den utsträckning som lagen tillåter, tar vi inget ansvar för någon förlust eller skada som orsakas av att du eller någon annan som du meddelar sådan information till förlitar sig på den.

Om du hittar någon felaktig information på webbplatsen ber vi dig meddela oss och vi kommer att sträva efter att rätta till den så snart som det är praktiskt möjligt, om vi samtycker till det.

LÄNKAR TILL DENNA OCH ANDRA WEBBPLATSER

Vi kan från tid till annan tillhandahålla länkar som gör det möjligt för dig att få tillgång till tredje parters webbplatser direkt från webbplatsen. Sådana webbplatser från tredje part står inte under vår kontroll och, om inget annat anges, har vi ingen relation till tredje part och vi bidrar inte till innehållet på sådana webbplatser. När du klickar dig vidare till dessa webbplatser lämnar du det område som kontrolleras av oss, så vi kan därför inte ta ansvar för eventuella problem som uppstår i samband med antingen tredje parters användning av dina uppgifter, webbplatsernas innehåll eller de tjänster som erbjuds dig av dessa webbplatser.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande förbjuda länkar från en annan webbplats till material eller information på denna webbplats. Om du vill länka till webbplatsen får du, utan att det påverkar denna rättighet, endast göra det om du länkar till webbplatsens startsida utan att kopiera den, och på följande villkor:

  • Du får inte ta bort, förvränga eller på annat sätt ändra storleken eller utseendet på vår logotyp;
  • Du får inte skapa en ram eller någon annan webbläsar- eller gränsmiljö runt webbplatsen;
  • du inte på något sätt antyder att vi stöder andra produkter eller tjänster än våra egna;
  • Du får inte ge en felaktig bild av ditt förhållande till oss eller presentera någon annan falsk eller vilseledande information om oss;
  • Du använder inte på annat sätt något av de varumärken som visas på webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd;
  • du inte länkar från en webbplats som inte ägs av dig, och
  • att en webbplats från vilken du länkar till webbplatsen inte innehåller något innehåll som är osmakligt, stötande eller kontroversiellt, som kränker immateriella rättigheter eller andra rättigheter som tillhör någon annan person eller som på annat sätt inte följer alla tillämpliga lagar och förordningar.

VÅRT ANSVAR

Även om vi hoppas att denna webbplats kommer att vara av intresse för användarna (och förutom i den utsträckning som våra allmänna villkor är tillämpliga), tar vi inget ansvar och erbjuder inga garantier eller villkor i förhållande till denna webbplats eller dess innehåll, i den utsträckning som ett sådant ansvar kan uteslutas enligt lag.

Om du är en konsument och inte en företagsanvändare ska vi inte vara ansvariga gentemot dig för eventuella företagsförluster och ska endast vara ansvariga för förluster som rimligen kan förutses.

Om du är en företagsanvändare ska vi under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig för indirekta förluster eller följdförluster, förlust av vinst, intäkter eller goodwill som uppstår till följd av din användning av, eller oförmåga att använda, webbplatsen eller information på webbplatsen. Med undantag för vad som anges i dessa användarvillkor är alla villkor som är underförstådda enligt lag uteslutna.

Detta inkluderar eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar för dödsfall eller personskador som orsakats av vår vårdslöshet, eller vårt ansvar för bedräglig vilseledande representation och annat ansvar som inte kan uteslutas.